За усъвършенстването на правоговорните умения на 5-7-годишните деца чрез упражнения по образец и моделиране. VI национална конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка", Варна:Славена, 21-23 април 2013, с. 97-100. ISBN 978-954-579-971-6


Йорданова, Даниела (2013) За усъвършенстването на правоговорните умения на 5-7-годишните деца чрез упражнения по образец и моделиране. VI национална конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка", Варна:Славена, 21-23 април 2013, с. 97-100. ISBN 978-954-579-971-6 Варна: Славена


 В доклада се представя част от образователната технология за усъвършенстване на правоговорните умения на 5-7-годишните деца чрез упражнения по образец и моделиране
  Доклад
 правоговорни умения, 5-7-годишни, упражнения, образец, моделиране
 
  24271
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/