WWW-based Learning Support


Тодорова, Маргарита (2003) WWW-based Learning Support SAER, Varna


 -
  
 web-базирано обучение


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 
  2427
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/