Георгиев, Лъчезар. Болгарское книгоиздательство – современные процессы и тенденции. // Чтения памяти Константина Иларионовича Шафрановского (1900 – 1973) : Сб. трудов Междунар. науч. конф. – Санкт Петербург : Библиотека Российской академии наук, 2011, с. 240–249. ISBN 978-5-336-00127-3


Георгиев, Лъчезар (2011) Георгиев, Лъчезар. Болгарское книгоиздательство – современные процессы и тенденции. // Чтения памяти Константина Иларионовича Шафрановского (1900 – 1973) : Сб. трудов Междунар. науч. конф. – Санкт Петербург : Библиотека Российской академии наук, 2011, с. 240–249. ISBN 978-5-336-00127-3 Санкт Петербург : Библиотека Российской академии наук, 2011, с. 240–249. ISBN 978-5-336-00127-3


 Научна статия на руски език. Публикация на доклада, с който авторът участва научен форум: Международна научна конференция в Санкт Петербург с авторски доклад. Публикуван в цит. сборник.
  Статия
 книга, книгоиздаване, поредици, автори, издания, публикуване


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  24269
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/