Кънчева Елена, Людмил Петров, Мотивация за знания - фактор на двигателната дейност при 8 годишни деца в часовете по физическо възпитание. сп. "Личност, Мотивация, Спорт", Том 4,изд. c/o Jusautor, С, 1998, ISBN 954-718-019-3, с. 94 - 99


Кънчева, Елена (1998) Кънчева Елена, Людмил Петров, Мотивация за знания - фактор на двигателната дейност при 8 годишни деца в часовете по физическо възпитание. сп. "Личност, Мотивация, Спорт", Том 4,изд. c/o Jusautor, С, 1998, ISBN 954-718-019-3, с. 94 - 99 сп. "Личност, Мотивация, Спорт", Том 4,изд. c/o Jusautor, С, 1998, ISBN 954-718-019-3, с. 94 - 99


 Фактор за формиране на мотивацията и активността на при деца на осем годишна възраст е даването на конкретни специализирани знания в различните части на урока.
  Статия
 ученици, знания, физизическо възпитание, двигателна активност
 Издадено
  24266
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/