Моят път към Китай


Цончева, Полина (2006) Моят път към Китай В: Китай през погледа на българските приятели. София: ИК "Христо Ботев", 2006, с. 79-85. ISBN-10: 954-445-918-9 ISBN-13: 978-954-4450918-5: COBISS.BG-ID: 1242350052


 
  Част от книга / Глава от книга
 българо-китайски контакти, китайска култура
 Издадено
  24265
 Полина Цончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/