Състояние на религиите в Китай


Цончева, Полина (2007) Състояние на религиите в Китай В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий”, 2007 г., т. II, с. 320-325 ISBN: 978-954-524-602-9; COBISS.BG-ID 1227064036


 
  Доклад
 религии, Китай, религиозни организации
 Издадено
  24264
 Полина Цончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/