Участие в Национална изложба Арт Розалиада Велико Търново - 2016 с творби: „Композиция“, техника колаж, хартия, 70/50 см и "Пейзаж", техника колаж, хартия, 50/70 см


Конова, Мариета (2016) Участие в Национална изложба Арт Розалиада Велико Търново - 2016 с творби: „Композиция“, техника колаж, хартия, 70/50 см и "Пейзаж", техника колаж, хартия, 50/70 см Изложбани зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, 2016


 Национална изложба Арт Розалиада е форум за съвременно изкуство, предвиден за участие на преподаватели и студенти в област визуални изкуства от страната
  Изложба
 живопис, графика, скулптура, плакат, арт инсталация, видео арт


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  24261
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/