Участие в Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2011 с творба „Портрет на Стефан Петков“, м.б., платно, 100/70 см


Конова, Мариета (2011) Участие в Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2011 с творба „Портрет на Стефан Петков“, м.б., платно, 100/70 см Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово, 2011


 Международното биенале на хумора и сатирата е форум за съвременно изкуство, събиращ в една експозиционна площ художници-участници от целия свят.
  Изложба
 живопис, графика, рисунка, скулптура, карикатура, плакат


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  24257
 Мариета Конова

1. Цанкова, Татяна. 20. Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2011. Полиграф комерс, Пловдив, 2011. ISBN 978-954-8714-37-2, Цит. на с. 98 Творба „Портрет на Стефан Петков“, м.б., платно, 100/70 см

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/