Участие в Национално триенале „Мостове“ 2017 - участват творбите: „Рупите“, м.б., платно, 80/80 см и „Три тополи“, м.б., платно, 78/100 см


Конова, Мариета (2017) Участие в Национално триенале „Мостове“ 2017 - участват творбите: „Рупите“, м.б., платно, 80/80 см и „Три тополи“, м.б., платно, 78/100 см ХГ "Христо Цокев" Габрово, 2017. 60 стр. (с. 42) печат: Тафпринт ООД, ISBN 978-619-90589-1-6


 В първото издание на Националното триенале на живописта участват творбите: „Рупите“, м.б., платно, 80/80 см и „Три тополи“, м.б., платно, 78/100 см
  Изложба
 живопис, художници, съвременно изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  24256
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/