Участие в международен пленер „Разложко хоро”


Конова, Мариета (2016) Участие в международен пленер „Разложко хоро” 16 – 22 август 2016 г. Община Разлог


 Създадените творби интерпретират мотиви от разложкия бит и култура, природни забележителности, орнаменти от народни носии.Те са постоянна експозиция в парка на гр. Разлог и са част от културното пространство на града.
  Изложба
 орнамент, бит, култура, експозиция
 Издадено
  24255
 Мариета Конова

1. Стайков, А. и Ю. Портарова Бюлетин на СБХ брой 04/2016, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622 с. 45

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/