Йорданова, Даниела. Проблеми на обучението по български език и литература - I - IV клас. Велико Търново: Фабер, 2004, 343 с. ISBN 954-775-293-6 COBISS.BG-ID 1042178020


Йорданова, Даниела (2004) Йорданова, Даниела. Проблеми на обучението по български език и литература - I - IV клас. Велико Търново: Фабер, 2004, 343 с. ISBN 954-775-293-6 COBISS.BG-ID 1042178020


 Учебното помагало съдържа актуални проблеми от методиката на обучение по български език в началното училище, представени под формата на учебни задачи с проблемно-евристичен и изследователски характер
  Учебник / Учебно помагало
 Проблеми, български език, литература, I-IV клас
 Издадено
  24254
 Даниела Йорданова

1. Цит. на с. 208. Петрова, Веселина. Развитие на речта в предучилищна възраст. Велико Търново: Слово, 2012, с. 215. ISBN 978-954-439-959-7 COBISS.BG-ID 1255602916

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/