Подпомагане на сектора на малките и средните предприятия в условията на преход. Сб. от Научно-практическа конференция „Българският преход“, Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Дафина Донева, доц. д-р Митко Димитров, проф. д.ик.н. Никола Вълчев, доц. д-р Пенчо Пенчев. София : ГорексПрес, 2003, с. 198-203. ISBN 954-616-115-2


Минчев, Недко (2003) Подпомагане на сектора на малките и средните предприятия в условията на преход. Сб. от Научно-практическа конференция „Българският преход“, Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Дафина Донева, доц. д-р Митко Димитров, проф. д.ик.н. Никола Вълчев, доц. д-р Пенчо Пенчев. София : ГорексПрес, 2003, с. 198-203. ISBN 954-616-115-2


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24251
 Недко Минчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/