Съвременните компютърни технологии в изследователската работа на докторантите


Тодорова, Маргарита (2002) Съвременните компютърни технологии в изследователската работа на докторантите Сб. доклади – Семинар “Докторантурата – проблеми и решения”, Русе


 Изполването на компютърни технологии в разработа на докторски тези
  Доклад
 компютърни технологии, докторантура


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2425
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/