Изложба „Само за фенове”


Конова, Мариета (2016) Изложба „Само за фенове” галерия Аросита, гр. София, 2016


 Изложбата е традиционен форум за подкрепа на съвременното българско изкуство и ценителите му в България.
  Изложба
 съвременно изкуство, живопис, графика, скулптура
 Издадено
  24248
 Мариета Конова

1. Минчева, Д. и Р. Калчева Бюлетин на СБХ брой 01/2016, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622 с. 48

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/