Изложба „Теория на случайността” – част от проект 8X3


Конова, Мариета (2012) Изложба „Теория на случайността” – част от проект 8X3 Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 2012


 Цикъл от портрети с концепция: Срещат се хора обвързани и приличащи си, изпълняващи своята кармична мисия за себе си и за другите. "Случайните - неслучайни" срещи, които събират както различните, така и близките по дух хора. Срещи, които носят прозрение, емоционална съпричастност и вдъхновение..., които пораждат усещането, за познати, паралелно протичащи събития, за неизбежни и повтарящи се действия - ритуали, свързани и свързващи през и чрез времето и пространството.
  Изложба
 портрет, рисунка, колорит, фактура


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  24247
 Мариета Конова

2. Конова, М., Друмева, К., Н. Джановска. 70 години великотърновски художници 1948 – 2018. издател: Фабер, Велико Търново, 2018. 240 стр. ISBN 978-619-00-0796-8, Цит. на с. 223 Изложба „Теория на случайността” – част от проект 8X3, Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 2012

1. Минчева, Д. и Ю. Портарова Бюлетин на СБХ брой 08-09/2012, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622 с. 31 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2009-10/bulletin_2011-12/buleten%2009.2012%20__%208-9.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/