Участие в международен арт симпозиум „Родина на кръстопът”, Стар Бешенов, Румъния, 2017. Участват творбите: „Портрет на Иван Василчин“ (маслени бои, платно, 60/80 см); „Портрет на Н. Джановска“ (маслени бои, платно, 60/80 см); „Пейзаж от Стар Бешенов“ (маслени бои, платно, 81/100 см). Финансираща организация: фондация „Родина на кръстопът“ и Български културен център в гр. Тимишоара


Конова, Мариета (2017) Участие в международен арт симпозиум „Родина на кръстопът”, Стар Бешенов, Румъния, 2017. Участват творбите: „Портрет на Иван Василчин“ (маслени бои, платно, 60/80 см); „Портрет на Н. Джановска“ (маслени бои, платно, 60/80 см); „Пейзаж от Стар Бешенов“ (маслени бои, платно, 81/100 см). Финансираща организация: фондация „Родина на кръстопът“ и Български културен център в гр. Тимишоара Български културен форум "Родина на кръстопът", Стар Бешенов, Румъния, 2017. куратор: Иван Василчин


 Участват творбите: „Портрет на Иван Василчин“ (маслени бои, платно, 60/80 см); „Портрет на Н. Джановска“ (маслени бои, платно, 60/80 см); „Пейзаж от Стар Бешенов“ (маслени бои, платно, 81/100 см). Финансираща организация: фондация „Родина на кръстопът“ и Български културен център в гр. Тимишоара
  Изложба
 български художници, румънски художници, проект, културни събития


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  24246
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/