(Пенкова) За същността на градския туризъм и новите възможности за развитие на икономиката на градовете


Вараджакова, Десислава (2008) (Пенкова) За същността на градския туризъм и новите възможности за развитие на икономиката на градовете Научни трудове, том 47от Научна конференция „РУ&СУ`08”, Русенски университет и Съюз на учените в България, Русе, 2008, стр. 43-47, ISSN 1311-3321


 
  Доклад
 градски туризъм, урбанизация


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  24245
 Десислава Вараджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/