(Пенкова) За смисъла на градския туризъм


Вараджакова, Десислава (2009) (Пенкова) За смисъла на градския туризъм Сборник Тринадесети национален симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, УНСС, УИ „Стопанство“, София, 2009, стр. 228-236, ISBN 954-494-689-9


 
  Доклад
 градски туризъм, урбанизация


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  24244
 Десислава Вараджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/