(Пенкова) Урбанизация, глобализация и градски туризъм


Вараджакова, Десислава (2008) (Пенкова) Урбанизация, глобализация и градски туризъм Годишник, том ІІ от Втора Балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството през 21 век”, Съюз на учените в България, Благоевград, 2008, стр. 446-456, ISSN 1313-5236


 
  Доклад
 градски туризъм, урбанизация


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  24243
 Десислава Вараджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/