Юбилейна изложба "50+50=30" на Мариета Конова и Марио Конов /пластика и живопис/


Конова, Мариета (2018) Юбилейна изложба "50+50=30" на Мариета Конова и Марио Конов /пластика и живопис/ ХГ“Борис Денев“ в гр. Велико Търново 7 ноември – 7 декември 2018 г. : http://vtbdenevgallery.wixsite.com/gallery-vt/---c1ira


 Представените 50 творби са живописни платна на Мариета Конова от няколко цикъла: "Отвъд Пейзажа", "Хронология на срещите" и "Осмисляне". Марио Конов се представя с пластики от дърво и абстрактни композиции.
  Изложба
 живопис, пластика, скулптура


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  24242
 Мариета Конова

1. Рецензия: Аврамов, Владимир. „50+50=30“ – Юбилейна изложба на Мариета Конова и Марио Конов. Бюлетин на СБХ, брой 04/2018, изд. Инфо СБХ, съставители: А. Стайков и Ю. Портарова, ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, на с. 29-31 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_5_2018.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/