Георгиев, Лъчезар. Радко Радославов – жизнен път и творчество : Принос към ист. на бълг. образование и книжовност. – В. Търново : Star Way; печ. СИРА, 1999. – 144 с. : с портр., ил., факс. ISBN 954–524–8685–06–Х


Георгиев, Лъчезар (1999) Георгиев, Лъчезар. Радко Радославов – жизнен път и творчество : Принос към ист. на бълг. образование и книжовност. – В. Търново : Star Way; печ. СИРА, 1999. – 144 с. : с портр., ил., факс. ISBN 954–524–8685–06–Х В. Търново: Star Way; печ. СИРА, 1999 ISBN 954-524-8685-06-X


 В монографията е представена педагогическата, издателската и книжовната дейност на изтъкнатия народен учител, писател-мемоарист, журналист, издател и участник в националноосвободителното движение Радко М. Радославов. Чрез историографските източници са дадени различни гледни точки за живота и просветното му дело. Направен е обобщен и аналитичен опит за представяне на творчеството му. Приложени са документи и факсимилен материал. Резюме на англ. език (Summary).
  Монография
 автор, книга, писател, издател, творби,
 Издадено
  24240
 Лъчезар Георгиев

2. Рец.: Евлоги Данков. Българското пространство на културния семиозис в просветната дейност на Радко Радославов (1841 – 1894). // Любомъдрие: Архив за бълг. филос. култура. Т. 6. – В. Търново, 2002, с. 208–215.

1. Рец.: Веселин Долчинков. Духовното многообразие на една енциклопедична личност. // Борба (В. Търново), № 40, 28 февр. 2000.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/