Георгиев, Лъчезар.Дейността на Военноиздателския фонд по документи от Държавния военноисторически архив. - В: България – кръстопът на цивилизации : Седма нац. науч. конф. с междунар. участие, София, 1 ноември 2009 г. (Юбил. изд., посветено на 60-год. на Университета по библиотекознание и информационни технологии). – София : За буквите – О писменех, 2010, с. 172–194. ISBN 978-954-8887-91-5


Георгиев, Лъчезар (2010) Георгиев, Лъчезар.Дейността на Военноиздателския фонд по документи от Държавния военноисторически архив. - В: България – кръстопът на цивилизации : Седма нац. науч. конф. с междунар. участие, София, 1 ноември 2009 г. (Юбил. изд., посветено на 60-год. на Университета по библиотекознание и информационни технологии). – София : За буквите – О писменех, 2010, с. 172–194. ISBN 978-954-8887-91-5 София: За буквите-О писменехь, 2010 ISBN 978-954-8887-91-5


 Статията проследява разностранната книгопечатна и издателска дейност на Военноиздателския фонд в България, на основата на непубликувани малко познати архивни документи от колекциите на Държавния военноисторически архив.
  Статия
 мениджмънт,Книга,книгооиздаване, управленски процеси в издателската дейност, книга, автори, издатели, поредици, печатници..
 Издадено
  24239
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/