„Аберации” на Мариета Конова и Диана Митева


Конова, Мариета (2017) „Аберации” на Мариета Конова и Диана Митева Бюлетин на СБХ, брой 1/2017, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, с. 39 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_1_2017.pdf


 Съвместният проект – концептуална изложба „Аберации”, включва декоративно-експресивни пейзажи на Мариета Конова в техника маслени бои върху платно и характерни със своята актуалност и уникалност облекла и аксесоари на Диана Митева. Творбите на Мариета представляват своеобразен начин да се „прескочи” конвенционалното разбиране за пейзажа, а интерпретацията на елементи или цели творби върху текстилни материи, е друг негов изказ, съчетаващ естетичното с функционалното, като в основата е симбиозата между съвременните и традиционните техники за декориране.
  Статия
 пейзажи, текстил, дигитален печат, облекла, аксесоари


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  24238
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/