Георгиев, Лъчезар. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ГРАФИКАТА НА ИТАЛИАНСКИТЕ ПЕЧАТНИ МЕДИИ. - В: Трудове на Великотърн. унив. „Св. св. Кирил и Методий”. Стопански фак. [за 2011], Т. 3. Обществени комуникации и информационни науки / Състав., науч. ред. (…). – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 7–44. ISSN 0204-6369 Публикуван е пълният текст на студията, с илюстрации.


Георгиев, Лъчезар (2012) Георгиев, Лъчезар. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ГРАФИКАТА НА ИТАЛИАНСКИТЕ ПЕЧАТНИ МЕДИИ. - В: Трудове на Великотърн. унив. „Св. св. Кирил и Методий”. Стопански фак. [за 2011], Т. 3. Обществени комуникации и информационни науки / Състав., науч. ред. (…). – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 7–44. ISSN 0204-6369 Публикуван е пълният текст на студията, с илюстрации. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 7–44. ISSN 0204-6369


 Студията представя водещите тенденции и спецификата в графичния дизайн и илюстрацията на италианските печатни медии. Дадени са редица позитивни примери от съвременния италиански печат. Представена е и дейността на голямата издателска компания "Мондадори Груп".
  Студия
 
 Издадено
  24236
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/