България в балканската политика на Великобритания в началото на ХХвек(1902-1909г.)


Петров, Йордан (2018) България в балканската политика на Великобритания в началото на ХХвек(1902-1909г.) Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий"


 
  Монография
 България, Великобритания, Анексионна криза, Македония, Балкански полуостров
 Издадено
  24235
 Йордан Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/