Проучване и реставрация на стенописни фрагменти от разкрита средновековна църква край с. Горско ново село, общ. Златарица.


Прашкова, Миглена (2004) Проучване и реставрация на стенописни фрагменти от разкрита средновековна църква край с. Горско ново село, общ. Златарица. Разкрита средновековна църква край с. Горско ново село, общ. Златарица.Реставрационната документация е предадена в Архив на НИПК (сега НИНКН), за което е издадена Служебна бележка № 4591 / 20 .12. 2004 г. от Министерство на културата.


 През 2004 г. при археологически разкопки са разкрити стенописни фрагменти, датиращи от времето на Средновековието. Извършена е полева консервация и е направено защитно покритие.
  Изложба
 с. Горско ново село, новоразкрити стенописи, средновеквона църква
 Издадено
  24231
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/