Георгиев, Лъчезар. Книги и печатници у нас между двете световни войни : (Характеристики, структури, тенденции). // Книгата и безкнижната цивилизация : Трета нац. науч. конф. с междунар. участие. София, 1 ноември 2005. – София : За буквите – О писменехь, 2006, с. 99–115. ISBN 10: ISBN 10: 954-8887-19-3 ISBN 13: 978-954-8887-19-9 Публикуван доклад от международна научна конференция.


Георгиев, Лъчезар (2006) Георгиев, Лъчезар. Книги и печатници у нас между двете световни войни : (Характеристики, структури, тенденции). // Книгата и безкнижната цивилизация : Трета нац. науч. конф. с междунар. участие. София, 1 ноември 2005. – София : За буквите – О писменехь, 2006, с. 99–115. ISBN 10: ISBN 10: 954-8887-19-3 ISBN 13: 978-954-8887-19-9 Публикуван доклад от международна научна конференция. София : За буквите – О писменехь, 2006, с. 99–115. ISBN 10: ISBN 10: 954-8887-19-3 ISBN 13: 978-954-8887-19-9


 Пространна статия - доклад от международна научна конференция, проследяваща полиграфическо-издателските процеси и свързаните с тях книжовни дейности в периода между двете световни войни в България.
  Доклад
 
 Издадено
  24223
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/