Глобализацията, икономическото развитие и влиянието върху доходите на населението


Наама, Карим (2000) Глобализацията, икономическото развитие и влиянието върху доходите на населението Научно-практическа конференция с международно участие, "Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията", Свищов, 2000, стр. 283-285. ISBN 954 - 23 - 0031 - X


 
  Доклад
 
 Издадено
  24221
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/