The Future of Arab-European Relations


Наама, Карим (2006) The Future of Arab-European Relations 3rd International Conference, 11-14 Маy 2006, Bankya, Bulgaria. Association of South Eastern Europe Economic, pp.430-435. ISBN – 10: 954 – 23 – 0327 – 0, ISBN – 13 : 978 – 954 – 23 – 0327 – 5, Universities, D.A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24220
 Карим Наама

1. Георгиев, Ст. АРАБСКАТА ПРОЛЕТ И НЯКОИ АСПЕКТИ ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА САЩ И ЕС.Сборник 75 годишния юбилей на СА "Д. А. Ценов" Т. 6, ноември 2011,стр. 365-370. ISBN 978-954-23-0686-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/