Навлизането и развитието на интернет в арабския свят.


Наама, Карим (2003) Навлизането и развитието на интернет в арабския свят. Международна конференция "Предизвикателствата на информационното общество пред стстистиката и математиката - век XXI,СА “Д.А.Ценов” 16-18.10.2003г, Ред. доц. д-р Тодор Тодоров и др, стр. 189-193. ISBN 954 ( – 23 – 0158 – 8 (Cobiss. BG-Id 1160287716).


 
  Доклад
 
 Издадено
  24218
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/