Навлизането и развитието на интернетмрежите в арабските страни


Наама, Карим (2003) Навлизането и развитието на интернетмрежите в арабските страни Международна конференция, ISBN 954 – 23 – 0158 – 8, СА “Д.А.Ценов” 2003г


 
  Доклад
 
 Издадено
  24218
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/