Пътят на България към Европа и отношенията й с арабските държави


Наама, Карим (2002) Пътят на България към Европа и отношенията й с арабските държави Научно-практическа конференция “България – Европейски съюз: състояния, проблеми, перспективи.”, ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, 2002.


 
  Доклад
 
 Издадено
  24217
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/