Република Турция и стратегически мерки за насърчаване на износа


Наама, Карим (2002) Република Турция и стратегически мерки за насърчаване на износа Mеждууниверситетска научно-практическа конференция. ISBN 954 – 23 – 0114 – 6 (tom 2), СА „ Д. А. Ценов” – Свищов, 7-9 ноември 2002 г.


 
  Доклад
 
 Издадено
  24216
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/