Република Турция и стратегически мерки за насърчаване на износа


Наама, Карим (2002) Република Турция и стратегически мерки за насърчаване на износа Mеждууниверситетска научно-практическа конференция "Регионално икономищеско сътрудничество и интеграция на страните от югоизточна европа" 7-9.11.2002 г, Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров и др, стр. 222-228. ISBN 954 – 23 – 0114 – 6 (tom 2), СА „ Д. А. Ценов” – Свищов.


 
  Доклад
 
 Издадено
  24216
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/