Необходими промени за утвърждаване на общ арабски пазар


Наама, Карим (2001) Необходими промени за утвърждаване на общ арабски пазар Юбилейна международна конференция 'XXI-ви ВЕК: очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта". том III Глобализация и интернационализация на бизнеса", Свищов, 26-27 октомври 2001, стр. 106-111. ISBN 954 – 23 – 0077 – 8


 
  Доклад
 
 Издадено
  24215
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/