The European Union and Indonesia Investment


Наама, Карим (2004) The European Union and Indonesia Investment مجلة علوم انسانية , ISSN 1875-0303, Issue 7, March 2004 (английски език-Холандия).Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24214
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/