Мерьi развития малого и среднего бизнеса в Аррабской Республике Египет


Наама, Карим (2001) Мерьi развития малого и среднего бизнеса в Аррабской Республике Египет Сборник нучньiх трудов, стр..364-366. ISBN 966-639-012-4, Донецк, 2001 г.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24212
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/