Свободните търговски зони – форма за сътрудничество


Наама, Карим (2004) Свободните търговски зони – форма за сътрудничество Донецкий национален университет, Сборник нучньiх трудов, стр.252-254. ISBN 966-639-012-4, Донецк- 2004 г, английски език.


 
  Статия
 
 Издадено
  24211
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/