Превод от словашки на български език: Вацлав Панковчин - фрагменти "Монахими", "Краят на света и едно счупено яйце", "Сестро, помощ!"


Константинова, Даниела (2019) Превод от словашки на български език: Вацлав Панковчин - фрагменти "Монахими", "Краят на света и едно счупено яйце", "Сестро, помощ!" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с.12


 
  Превод
 словашка литература
 Издадено
  24210
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/