Превод от словашки на български език: Йозеф Урбан "Убийте това куче, той е критик!"


Константинова, Даниела (2019) Превод от словашки на български език: Йозеф Урбан "Убийте това куче, той е критик!" Литературен вестник, бр.3, 23 - 29.1.2019 г., година 28, с. 16


 
  Превод
 словашка литература
 Издадено
  24209
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/