Начало и цели на икономическата реформа в АР Египет


Наама, Карим (2010) Начало и цели на икономическата реформа в АР Египет Сп. Социално-икономически анализи, кн. 3-2010 г, ВТУ- Стопански Факултет, В. Търново, стр.115-125. Print ISSN 1313-6909 (Cobiss. BG-ID 12341120420).


 
  Статия
 
 Издадено
  24206
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/