Отношенията на АР Египет с Европейския Съюз


Наама, Карим (2010) Отношенията на АР Египет с Европейския Съюз Сп. Международни отношения, год.XXXIX, бр. 5 – 2010 г, София, стр.109-117. Print ISSN 0324-1092 (Cobiss. BG-ID 1235991780).


 
  Статия
 
 Издадено
  24205
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/