Реформата в АР Египет


Наама, Карим (2009) Реформата в АР Египет Сп. Икономика, София, бр. 4 , 2009, стр. 82-88. Print ISSN 1312-2428


 
  Статия
 
 Издадено
  24204
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/