Египетска приватизация


Наама, Карим (2009) Египетска приватизация сп. „Икономика”, София, бр. 1, 2009, стр. 74-80. Print ISSN 1312-2428 (Cobiss. BG-ID 1182936036).


 
  Статия
 
 Издадено
  24203
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/