Перспективи и тенденции на египетската икономика


Наама, Карим (2004) Перспективи и тенденции на египетската икономика Сп.Диалог, бр.4, 2004 г., Свищов, стр. 1-16. Online ISSN 1311-9206. www.uni-svishtov. bg/dialog/2004/4.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24202
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/