Близкият изток – поле за офшорни зони


Наама, Карим (2004) Близкият изток – поле за офшорни зони Сп. Народностопански архив, год.LVII, кн. 4 – 2004 г, Свищов, str.28-33. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1166879972).


 
  Статия
 
 Издадено
  24201
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/