К.Saudi Arabia’s – Investment Climate


Наама, Карим (2003) К.Saudi Arabia’s – Investment Climate One World Magazine, year III / 2003, Sofia, pp.28-29. Print ISSN1311 – 6940


 
  Статия
 
 Издадено
  24200
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/