Синхронизиран мултимедиен интегриран език. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново, 2001, стр.98-105.


Тодорова, Маргарита (2001) Синхронизиран мултимедиен интегриран език. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново, 2001, стр.98-105. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново, 2001, стр. 98-105


 Представят се възможностите на езика SMIL
  Доклад
  мултимедия, език за синхронизация


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2420
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/