История и култура на България в дати. Възраждане. (Съавтор).


Петков, Петко (1997) История и култура на България в дати. Възраждане. (Съавтор). В. Търново. Изд. Слово. 368 с.


 Представени са в хронологичен ред основни факти от икономическото, политическото и културното развитие на българите през периода ХVІІ-ХІХ век.
  Книга
 българска история и култура ХVІІ-ХІХ век
 Издадено
  242
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/