Икономическият шпионаж и националната сигурност на САЩ


Наама, Карим (2001) Икономическият шпионаж и националната сигурност на САЩ Сп. Международни отношения, год.XXX, бр. 6 – 2001 г, София. ISSN 0324-1092


 
  Статия
 
 Издадено
  24198
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/