Преките чуждестранни инвестиции в АР Египет


Наама, Карим (2001) Преките чуждестранни инвестиции в АР Египет Сп. Външна Търговия, бр. 6 - 2001 г, София, стр. 39-41. Print ISSN 1310-7089


 
  Статия
 
 Издадено
  24197
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/