Икономически реформи в Португалия


Наама, Карим (2000) Икономически реформи в Португалия Сп. Икономическа мисъл, год.XLV, кн.5 – 2000 г, София, стр.106-115. Print ISSN 0013-2993


 
  Статия
 
 Издадено
  24196
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/